Rechten & Plichten

Wanneer je contract eindigt met wederzijds goedvinden

Wanneer-je-contract-eindigt-met-wederzijds-goedvinden

Stopt je dienstverband in goed overleg met je werkgever? Afspraken die hierbij worden gemaakt moeten schriftelijk worden opgenomen in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst geheten.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst

 

 

Hoe zit het met je recht op een WW-uitkering?

Je hebt gewoon recht op een WW-uitkering wanneer je instemt met een vaststellingsovereenkomst. Er zijn echter enkele voorwaarden:

  • Je werkgever neemt het initiatief voor de beëindiging
  • Je mag niet ziek zijn
  • Er zijn geen dringende redenen voor ontslag
  • Er is rekening gehouden met de opzegtermijn

Het is verstandig om bij een vaststellingsovereenkomst met je werkgever deze altijd aan een juridisch adviseur voor te leggen voordat je tekent. Met een vaststellingsovereenkomst die juridisch klopt weet je zeker dat je werkloosheidsuitkering geen gevaar loopt.

 

Wachttijd werkloosheidsuitkering

Als je een WW-uitkering hebt aangevraagd bij het UWV, dan dien je rekening te houden met een wachttijd. Er wordt namelijk rekening gehouden met de opzegtermijn die je werkgever bij jouw ontslag normaal gesproken moet hanteren. Hoe lang deze opzegtermijn en wachttijd is, hangt af van de duur van je arbeidsovereenkomst.

Wettelijke opzegtermijn

 

Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

Er geldt altijd een bedenktermijn bij een beëindigingsovereenkomst. Die termijn is 14 dagen als je werkgever je over de bedenktermijn informeert. Informeert je werkgever je hier niet over dan geldt een langere termijn, namelijk 3 weken. Tijdens de bedenktermijn heb je het recht terug te komen op de gemaakte afspraken. Bedenk je je, dan moet je dit schriftelijk laten weten aan je werkgever. Een reden hiervoor hoef je niet te vermelden. De gemaakte afspraken vervallen. Je arbeidsovereenkomst blijft bestaan en je zult je werkzaamheden moeten uitvoeren.

 

Bron: ARAG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *