Solliciteren

Top 10 belangrijkste pullfactoren voor beveiligers op zoek naar werk

De top 10 belangrijkste pullfactoren voor beveiligers

De top 10 belangrijkste pullfactoren voor beveiligers worden beïnvloed door verschillende factoren, waarbij het salaris een prominente rol speelt. Voor de meerderheid van de beveiligers is een goed salaris een van de belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen. Onder de werkzame beveiligers beschouwt 55% een goed salaris als een essentiële pullfactor. Opmerkelijk genoeg blijkt dit aspect meer waarde te hebben voor mannen dan voor vrouwen, waarbij 60% van de mannen dit als belangrijk beschouwt, tegenover 50% van de vrouwen.

De top 10 belangrijkste pullfactoren voor beveiligers:

 1. Goed salaris:
  Voor de meerderheid van de beveiligers blijkt een goed salaris een cruciale factor te zijn. 55% van de werkzame beveiligers beschouwt dit als een belangrijke pullfactor. Mannen hechten hier meer waarde aan dan vrouwen, met 60% van de mannen die het als belangrijk zien, vergeleken met 50% van de vrouwen.
 2. Werksfeer:
  Naast het salaris is de werksfeer een andere essentiële factor die beveiligers aantrekt. Een positieve en stimulerende werkomgeving wordt als relatief belangrijk beschouwd bij de keuze van een werkgever.
 3. Vast contract:
  Beveiligers hechten waarde aan stabiliteit en zekerheid in hun baan, en een vast contract is daarom een prominente pullfactor voor velen.
 4. Inhoud van het werk:
  Het soort werk dat beveiligers moeten uitvoeren, heeft ook invloed op hun keuze voor een werkgever. Een interessante en uitdagende inhoud van het werk kan hen aantrekken.
 5. Reistijd:
  De tijd die nodig is om naar het werk te reizen, wordt ook als belangrijk beschouwd bij het kiezen van een werkgever. Een redelijke reistijd kan de aantrekkelijkheid van een baan vergroten.
 6. Opleidingsmogelijkheden:
  Beveiligers waarderen werkgevers die kansen bieden voor professionele ontwikkeling en groei, zoals trainingen en opleidingsmogelijkheden.
 7. Secundaire arbeidsvoorwaarden:
  Andere voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals verlofdagen, pensioenregelingen en ziektekostenverzekeringen, spelen ook een rol in de aantrekkelijkheid van een baan.
 8. Werk-privébalans:
  Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk voor beveiligers, vooral voor degenen met gezinsverantwoordelijkheden.
 9. Bedrijfscultuur:
  De cultuur van het bedrijf en de waarden die het uitdraagt, kunnen van invloed zijn op de beslissing van beveiligers om ergens te werken.
 10. Werkomgeving en -faciliteiten:
  De fysieke omgeving en faciliteiten op de werkplek kunnen ook van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van een baan voor beveiligers.

 

Er is een duidelijk verband tussen leeftijd en het belang van een goed salaris. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het belang van een goed salaris als reden voor het kiezen van een werkgever af. Onder de beveiligers onder de 30 jaar beschouwt 58% een goed salaris als een belangrijke pullfactor, terwijl dit percentage voor 50-plussers daalt tot 51%.

Daarnaast zijn er andere relevante pullfactoren die ook relatief belangrijk zijn, zoals werksfeer, het hebben van een vast contract, de inhoud van het werk en de reistijd. Deze factoren staan samen met het salaris in de top 5. Opvallend is dat werksfeer en contractzekerheid eveneens een significant verschil laten zien op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Dit onderstreept het belang van het begrijpen van de diverse overwegingen die een rol spelen bij de keuze voor een werkgever binnen de beveiligingssector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *