Nieuws, Rechten & Plichten

Arbeidsmarkttoeslag op Schiphol blijft nog ruim een jaar behouden

jaarcontract - 5 Meest Gestelde Vragen door Beveiligers

Het Sociaal Akkoord op Schiphol wordt verlengd, en er is overeenstemming bereikt tussen de vakbonden en Schiphol. Hierdoor behouden onder andere beveiligers voorlopig hun toeslag van 1,40 euro per uur, en er zullen verdere verbeteringen in de werkomstandigheden worden doorgevoerd.

Onderhandelaar Erik Maas van CNV Vakmensen is positief over het vernieuwde akkoord: “We hebben nu een verbeterd akkoord voor ons liggen dat langdurig perspectief biedt aan grote groepen werknemers op Schiphol. De arbeidsmarkttoeslag blijft nog ruim een jaar van kracht, wat tot wel 200 euro per maand kan schelen. Daarnaast bevat het akkoord belangrijke afspraken om de werkdruk te verlagen en een betere balans tussen werk en privé te realiseren. Dit omvat verbeterde roosters en het recht op onbereikbaarheid. We zijn hier tevreden mee.”

De afgelopen maanden hebben Schiphol en de vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) uitgebreide gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om het sociaal akkoord te verlengen. Dit akkoord, dat op 1 juni 2022 werd gesloten, heeft de situatie van verschillende groepen werknemers op Schiphol, waaronder beveiligers, schoonmakers, passagiersbegeleiders en buschauffeurs, historisch verbeterd. Het oorspronkelijke akkoord liep af op 1 september, wat de toekomst van de arbeidsmarkttoeslag onzeker maakte. Het recent bereikte akkoord biedt werknemers opnieuw perspectief voor een langere periode.

De arbeidsmarkttoeslag blijft zelfde

De arbeidsmarkttoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur blijft op het huidige niveau tot 1 september 2024, waarna deze wordt afgebouwd en op 1 januari 2025 volledig stopt. Maas merkt op: “We zullen de komende tijd gebruiken om de toeslag op te nemen in de verschillende cao’s, zoals die voor schoonmaak en beveiliging. We streven ernaar om de Schipholtoeslag te behouden, niet alleen om meer personeel naar Schiphol te trekken, maar ook om de werkdruk verder te verminderen.”

Bij de beveiliging zal de focus liggen op het aannemen van meer vast personeel, en er zal speciale aandacht zijn voor het aantrekken van vrouwelijke beveiligers, waar momenteel een tekort aan is.

Het akkoord omvat ook afspraken om de arbeidsomstandigheden op Schiphol te verbeteren, waaronder rustruimtes, sanitair, betere roosters en meer autonomie voor werknemers in de planning van hun werk, met als doel een goede balans tussen werk en privé te waarborgen. Buiten werktijd hebben werknemers nu recht op onbereikbaarheid, wat hen zal helpen om de druk van buitenwerktijdverzoeken te verminderen.

Woon-werkverkeer mag geen geld kosten

Een andere belangrijke afspraak in het akkoord is dat woon-werkverkeer geen financiële last mag zijn voor werknemers. Dit betekent dat naast reiskostenvergoeding ook parkeerkosten vergoed zullen worden voor werknemers die met hun eigen vervoer naar het werk komen, wat een besparing van ruim 40 euro per maand betekent.

Daarnaast is er in het akkoord vastgelegd dat alle stagiairs op Schiphol kunnen rekenen op een minimale vergoeding van 350 euro bruto per maand, ongeacht hun opleidingsniveau (mbo, hbo, wo). Deze afspraak is een reactie op campagnes van CNV Jongeren, Probeer de Bond en het Interstedelijk Studenten Overleg, die al geruime tijd pleiten voor verplichte stagevergoedingen. De afspraak met Schiphol dient als voorbeeld voor andere werkgevers om stagevergoedingen te regelen voor stagiairs, in plaats van hen af te schepen met cadeaubonnen of helemaal geen vergoeding te bieden.CNV Vakmensen zal het verlengde Schiphol-akkoord de komende weken positief voorleggen aan de leden.

Bron: Beveiligingsnieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *