PRIVACY

DeNieuweBeveiliger.nl helpt werkzoekenden een baan en werkgevers geschikt personeel te vinden. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat wij (persoons)gegevens verwerken, zowel van sollicitanten als van vertegenwoordigers van bedrijven die vacatures plaatsen. Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe DeNieuweBeveiliger.nl omgaat met deze privacygevoelige informatie en met welk doel we de gegevens bewaren. DeNieuweBeveiliger.nl verzamelt, verwerkt, bewaakt en beveiligt alle gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving.

1. Over DeNieuweBeveiliger.nl

DeNieuweBeveiliger.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens volgens dit privacybeleid.

DeNieuweBeveiliger.nl is een website van InWebmarketing.

Bezoek-/postadres: Wetering 138, 1261 NK Blaricum

KvK: 66590469

BTW: NL1742.46.286.B.02

2.Welke gegevens verzamelen we en met welk doel

Welke gegevens we van je verwerken en met welk doel, is afhankelijk van hoe je de website gebruikt: als werkzoekende of namens een bedrijf voor het werven en selecteren van personeel.

Verderop in dit privacybeleid gaan we per groep specifieker in op welke gegevens we wanneer verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we hiermee omgaan. In het algemeen geldt dat we alle gegevens alleen verwerken in het kader van de doelstelling van onze website: het matchen van werkzoekenden met vacatures van bedrijven en omgekeerd.

2.1 Automatische verwerking van gegevens

DeNieuweBeveiliger.nl vraagt je soms gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze diensten. We vragen je hiervoor altijd uitdrukkelijk om toestemming. Daarnaast worden er ook automatisch een aantal gegevens verzameld als je de website gebruikt, zoals het IP-adres waarmee je de website bezoekt en gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen wij de website beter op je wensen en behoeften afstemmen.

3. Inzien, aanpassen en opvragen van je gegevens

Je kunt op elk moment je gegevens wijzigen en vragen om inzicht in de gegevens die DeNieuweBeveiliger.nl van je bewaart. Je kunt de gegevens ook schriftelijk opvragen. Om misbruik te voorkomen, vragen we je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Na een verzoek hierom verstrekt DeNieuweBeveiliger.nl je alle gegevens in een overzichtelijk document. Dit gebeurt binnen 30 dagen.

Je kunt DeNieuweBeveiliger.nl altijd vragen je gegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. DeNieuweBeveiliger.nl zal binnen 30 dagen op je verzoek reageren. Je kunt je gegevens ook zelf aanpassen via je persoonlijke account.

4. Gegevens verwijderen

Je kunt DeNieuweBeveiliger.nl op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Heb je een account aangemaakt op de website, dan kun je dit ook zelf doen. DeNieuweBeveiliger.nl wist je gegevens binnen 30 dagen na het verzoek.

5. Hoe lang bewaart DeNieuweBeveiliger.nl gegevens?

DeNieuweBeveiliger.nl bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de website en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we aan je leveren en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Door gegevens te bewaren, voorkomen we bijvoorbeeld dat gebruikers een account opnieuw moeten instellen en/of gegevens opnieuw moeten invoeren mochten zij na een tijdje weer willen reageren op vacatures of vacatures willen plaatsen.

Heb je gegevens doorgegeven voor het aanmaken van een account of e-mailalert en maak je hier gedurende langere tijd geen gebruik van, dan zal DeNieuweBeveiliger.nl je een e-mail sturen om te vragen of je gebruik wilt blijven maken van deze dienst(en). Als je niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert, beschouwen we je account of alert als inactief en zullen we je gegevens verwijderen.

6. Beveiliging van gegevens

DeNieuweBeveiliger.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste mogelijke zorgvuldigheid. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijzigingen.

Onderdeel van de maatregelen is bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Accounts worden aangemaakt in een beveiligde omgeving waar je alleen toegang tot krijgt met een persoonlijk wachtwoord. Voor beveiliging van gegevens maken we onder andere gebruik van firewalls en encryptie.

7. Verwerking van gegevens door derde, verwerkende partijen

DeNieuweBeveiliger.nl maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van derde partijen die hierin zijn gespecialiseerd. Deze verwerkende partijen helpen ons bij het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij:

 • het verzenden van mailings;
 • hosting;
 • het verzamelen van statistieken;
 • klantenservicedoeleinden;
 • het verzamelen van reviews;
 • het verbeteren van de website.

Met deze verwerkende partijen heeft DeNieuweBeveiliger.nl verwerkersovereenkomensten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het veilig en beschermd verwerken van persoonsgegevens. Zo mogen zij in geen geval gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden.

8. Gegevens van werkzoekenden

Als je als werkzoekende gebruikmaakt van DeNieuweBeveiliger.nl of een app of software die hieraan is verbonden, kunnen wij je vragen gegevens te verstrekken. Voor het gebruiken van sommige diensten en functionaliteiten is het noodzakelijk dat DeNieuweBeveiliger.nl gegevens van je verwerkt.

8.1 Wanneer vragen we werkzoekenden om hun persoonsgegevens?

Voor de volgende diensten en functionaliteiten vragen we je om persoonsgegevens:

 • Het aanmaken van een account
 • Solliciteren rechtstreeks via de website van DeNieuweBeveiliger.nl
 • Het instellen van e-mailalerts
 • Het uploaden van een cv
 • Het versturen van een bericht via een contactformulier
 • Het opvragen van salarisschalen via de salariswidget op websites van werkgevers

8.2 Welke gegevens verwerkt DeNieuweBeveiliger.nl van werkzoekenden?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je wilt gebruiken, kan DeNieuweBeveiliger.nl de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord voor je persoonlijke account
 • Woonplaats/locatie waar je werk zoekt
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Gegevens in je curriculum vitae (cv)
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Sollicitatiegegevens: je brief, cv en begeleidend schrijven
 • Berichten die je aan ons verstuurt via het contactformulier
 • Je opleidingsniveau
 • Je beroep
 • Aantal jaren werkervaring

8.3 Waarom verwerkt DeNieuweBeveiliger.nl (persoons)gegevens van werkzoekenden?

DeNieuweBeveiliger.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen in een zoektocht naar een baan en bij het sollicitatieproces en om onze dienstverlening te verbeteren. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

 • je gebruik te kunnen laten maken van diensten en functionaliteiten, zoals e-mailalerts, de cv database en de salariswidget.
 • je account te kunnen beheren.
 • vacatures te tonen die aansluiten bij je zoekopdracht.
 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij je hebt gesolliciteerd.
 • op de hoogte te kunnen houden van de nieuwste vacatures.
 • je te kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening.
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren.
 • mogelijke interessante werkgevers met jou in contact te brengen.
 • onderzoek te doen naar functies en bijbehorende salarisdata.
 • je meer inzicht te geven in salarisschalen van de functie(s) die je zoekt.
 • je gebruikservaring op de website te verbeteren.
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

8.4 Wanneer delen we je gegevens met bedrijven en recruiters?

DeNieuweBeveiliger.nl stelt gegevens alleen aan bedrijven en recruiters ter beschikking als dat nodig is voor het sollicitatieproces of als je zelf hebt aangegeven dat werkgevers je cv of profiel mogen bekijken en/of contact met je mogen opnemen. We vragen hiervoor altijd je toestemming. Concreet gebeurt dit in de volgende gevallen:

 • Bij sollicitaties
  Als je solliciteert via DeNieuweBeveiliger.nl, geef je toestemming je persoonsgegevens door te geven aan het bedrijf of de organisatie waarbij je solliciteert. Voor de verwerking en het opslaan van de gegevens door het bedrijf geldt het privacybeleid van het betreffende bedrijf. Zij moeten daarbij eveneens handelen volgens de geldende wet- en regelgeving.
 • Wanneer je je cv na een sollicitatie zichtbaar maakt voor werkgevers, je je cv uploadt of een profiel aanmaakt op de website van DeNieuweBeveiliger.nl
  Als je bij je sollicitatie aangeeft dat werkgevers je cv mogen inzien of als je je cv uploadt of een profiel aanmaakt op de website van DeNieuweBeveiliger.nl, geef je toestemming dat de informatie in je cv en/of profiel publiekelijk toegankelijk is. Zo kunnen (recruiters die namens) bedrijven op zoek zijn naar nieuw personeel jouw cv en/of profiel bekijken. Voor de bedrijven die jouw cv of profiel bekijken en met jou contact opnemen, geldt tevens het privacybeleid van deze bedrijven.

8.5 Sollicitaties op websites van derden

Op DeNieuweBeveiliger.nl staan ook vacatures waarbij je door erop te klikken wordt doorverwezen naar een andere website. Deze websites worden onderhouden door derden. DeNieuweBeveiliger.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en de manier waarop deze websites met je gegevens omgaan. Raadpleeg hiervoor het privacybeleid van de betreffende website.

9. Gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven

Via DeNieuweBeveiliger.nl kun je namens een bedrijf of organisatie vacatures plaatsen en/of adverteren. Om dit mogelijk te maken, verwerkt DeNieuweBeveiliger.nl ook gegevens die je als vertegenwoordiger van het bedrijf verstrekt.

9.1 Wanneer vragen we vertegenwoordigers van bedrijven om persoonsgegevens?

Als je namens een bedrijf gratis vacatures wilt plaatsen op DeNieuweBeveiliger.nl, vragen we je een account aan te maken om de vacatures die je wilt publiceren te kunnen beheren. We vragen altijd om je toestemming om je (persoons)gegevens te verwerken. Ook wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier vragen we je om gegevens.

9.2 Welke gegevens verwerkt DeNieuweBeveiliger.nl van vertegenwoordigers van bedrijven?

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam (vertegenwoordiger/contactpersoon)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord voor het account

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • KvK-nummer
 • Vacaturetitel en -tekst
 • Bedrijfsprofiel

Bedrijfsgegevens

Je kunt op DeNieuweBeveiliger.nl tegen betaling ook vacatures adverteren of cv’s raadplegen. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk naast de bovenstaandes gegevens nog een aantal extra gegevens te verwerken. Het gaat dan om gegevens over de geleverde diensten, zoals de campagnes, kliks en budgetten of geopende cv’s. Daarnaast verwerken we gegevens die nodig zijn ten behoeve van de facturering en fiscale verplichtingen, zoals facturen, BTW-nummer en IBAN-nummer(s).

9.3 Waarom verwerkt DeNieuweBeveiliger.nl gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven?

DeNieuweBeveiliger.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen geschikte kandidaten te vinden voor de vacatures die je plaatst. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

 • je gebruik te kunnen laten maken van diensten en functionaliteiten.
 • werkzoekenden duidelijk te maken bij wie ze solliciteren
 • sollicitaties naar je toe te kunnen zenden.
 • het plaatsen van vacatures zo eenvoudig mogelijk te maken.
 • je te kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening.
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren.
 • je gebruikservaring op de website te verbeteren.
 • kosten voor geadverteerde vacatures en de cv database in rekening te brengen.
 • te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom belasting).
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

9.4 Verwerken van gegevens door derden

DeNieuweBeveiliger.nl wijst je erop dat gegevens die je zelf openbaar maakt (zoals het bedrijfsprofiel) toegankelijk zijn voor derden. Deze gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). DeNieuweBeveiliger.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe deze sites met je gegevens omgaan.

Om betalingen te bewerkstelligen voor geadverteerde vacatures of kredietinformatie van adverteerders te controleren, kunnen (betalings)gegevens van adverteerders worden gedeeld met partijen waarmee DeNieuweBeveiliger.nl zaken doet voor deze doeleinden. Denk aan kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus. Met hen maken we via verwerkersovereenkomsten afspraken over een veilige verwerking van de gegevens volgens de wetgeving. Desondanks kan DeNieuweBeveiliger.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

10. Koppelen van werkzoekenden aan werkgevers

Wanneer een werkzoekende via de website van DeNieuweBeveiliger.nl solliciteert of zijn cv en/of profiel achterlaat of de salariswidget van DeNieuweBeveiliger.nl invult op een externe website, ontvangen wij van deze persoon zijn of haar gegevens. Wij vragen hem of haar altijd uitdrukkelijk om toestemming om deze gegevens te verwerken en door te geven aan de specifieke bedrijven. DeNieuweBeveiliger.nl wordt bij het ontvangen en doorsturen van deze gegevens beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zodra een bedrijf via DeNieuweBeveiliger.nl toegang krijgt tot persoonsgegevens van sollicitanten of werkzoekenden, wordt het betreffende bedrijf voor het verwerken, bewaren en beveiligen hiervan beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG. Het bedrijf dient zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

DeNieuweBeveiliger.nl stelt de gegevens van sollicitanten en werkzoekenden uitsluitend aan bedrijven ter beschikking voor de werving en selectie van personeel. Zij mogen de gegevens alleen voor dit doel gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

Als het opgegeven e-mailadres van de vertegenwoordiger van het bedrijf die de vacature heeft geplaatst onjuist is, kan het zijn dat sollicitaties niet aankomen. DeNieuweBeveiliger.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

11. Fusies, overnames of andersoortige veranderingen

Mocht er in de toekomst sprake zijn van een fusie, overname, reorganisatie of andersoortige verandering in eigendom of zeggenschap van DeNieuweBeveiliger.nl, dan behouden we ons het recht voor verzamelde persoonsgegevens door te geven aan entiteiten die voortvloeien uit deze verandering(en). Dit gebeurt volgens de bepalingen in dit privacybeleid en volgens de geldende wet- en regelgeving.

12. Gebruik van social media

DeNieuweBeveiliger.nl is actief op verschillende social mediakanalen, zoals Facebook en LinkedIn. Als je je op de een of andere manier linkt aan ons via deze kanalen, bijvoorbeeld door ons te ‘liken’, een bericht te delen of iets op onze tijdlijn te plaatsen, dan ontvangen we mogelijk gegevens van je, zoals je gebruikersnaam, woonplaats en e-mailadres. Dit is afhankelijk van wat je hebt ingevuld op je profiel en je privacy-instellingen. We slaan deze gegevens niet op in onze systemen.

Voor het gebruik van social mediakanalen gelden de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende website. We adviseren je dan ook om altijd op de website zelf de voorwaarden en het privacybeleid te raadplegen. Deze kunnen anders zijn dan die van DeNieuweBeveiliger.nl.

13. Cookies

Via cookies kunnen ook gegevens over je worden opgeslagen, zoals de websites die je bezoekt en ander surfgedrag. Bekijk voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

14. Vragen

Heb je vragen of klachten over dit privacybeleid of de wijze waarop DeNieuweBeveiliger.nl persoonsgegevens verwerkt? Dan kun je op de volgende manier contact opnemen:

Per mail:
info@DeNieuweBeveiliger.nl

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Aanpassing privacybeleid

DeNieuweBeveiliger.nl kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. We raden je daarom aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop DeNieuweBeveiliger.nl (persoons)gegevens verwerkt. Dit gebeurt te allen tijde conform de geldende wet- en regelgeving.