Nieuws, Rechten & Plichten

8,67 procent meer salaris voor beveiligingspersoneel

8,67 procent meer salaris voor beveiligingspersoneel

AVV en VVNL (voorheen VBe NL) hebben onlangs een nieuw akkoord bereikt over salarisverhogingen in 2024 in de cao Veiligheidsdomein. Beveiligingspersoneel en andere medewerkers kunnen een stijging van bijna 9 procent tegemoet zien.

Vanaf 1 maart 2024 zal het uurloon voor medewerkers die meer verdienen dan het wettelijk minimumloon met 8,67% stijgen. Daarnaast wordt de kilometervergoeding verhoogd naar 23 cent per kilometer, dankzij een verhoging van het fiscale maximum. Ook zal de sociaal fondspremie SFV voor alle bedrijven gelijk worden getrokken, wat resulteert in een gemiddelde extra stijging van 0,35 procent voor werknemers. Bovendien zullen stagiaires een verhoging van 100 euro per maand ontvangen.

Het wettelijk minimumloon zal met maar liefst 15,29 procent stijgen voor medewerkers die in december 2023 het minimumloon verdienen. Deze toename wordt mede veroorzaakt doordat het minimumloon vanaf 2024 gebaseerd wordt op een werkweek van 36 uur.

Om de salarisverschillen tussen crowdmedewerkers en reguliere beveiligers te verkleinen, zullen alle functies vanaf 1 maart 2024 in hetzelfde loon-functiegebouw worden opgenomen. Dit betekent dat crowd- en kantoormedewerkers een extra loontrede zullen krijgen. Functies zullen gelijkwaardig worden beschreven in één loontabel en het functiegebouw zal worden herijkt door een extern bureau. Bovendien wordt de standaard werkweek verlaagd van 40 naar 38 uur. Medewerkers die hun werkuren aanpassen aan deze nieuwe standaard zullen een salarisstijging van 3,07 procent ervaren, als gevolg van 2 uur minder werken per week tegen hetzelfde salaris.

Leon Vincken, directeur van VVNL, benadrukt: “Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in september heeft 90 procent van de aanwezige leden ingestemd met onze voorstellen. Vervolgens hebben we deze voorgelegd aan onze partner, het AVV, en zijn we samen tot een definitief akkoord gekomen. Dit akkoord toont aan dat we de meest competitieve cao in de sector hebben, wat van groot belang is gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Met de cao Veiligheidsdomein ben je nu én in de toekomst beter af, zowel als ondernemer als werknemer.” René Koorn, onderhandelaar namens de Democratische Vakbond, voegt hieraan toe dat dit akkoord een terechte erkenning is voor het werk in het Veiligheidsdomein, en hij is verheugd dat er meer gelijkheid ontstaat tussen de verschillende disciplines.

 

Bron: beveiligingnieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *