Rechten & Plichten

Loonbeslag bij privéschulden werknemer

loonbeslag

Wanneer je privéschulden hebt, kan beslag worden gelegd op je salaris. Soms betekent dit dat je te weinig geld overhoudt om nog van te leven.

Financiële problemen van een werknemer kunnen leiden tot loonbeslag. Een deurwaarder of invorderingsambtenaar zal proberen om beslag te leggen op je loon. Dit beslag is niet onbeperkt want de wet zegt dat rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van je salaris waarop geen aanspraak mag worden gemaakt.

Mogelijke gevolgen loonbeslag

Het is mogelijk dat je als medewerker door financiële problemen minder goed functioneert. Gevolg zou kunnen zijn dat je je ziek meldt. Loonbeslag kan voor een werkgever een reden zijn om jou proberen te ontslaan. Loonbeslag is echter volgens de wet geen geldige reden voor ontslag.

Samen een oplossing zoeken

Om je financiële situatie te verbeteren kun je samen met je werkgever naar een oplossing zoeken. Een organisatie als het Nibud kan je daarbij ondersteunen door het inzetten van een coach. De Nibud-coach voor werkgevers is er voor alle medewerkers met financiële problemen. Wel moet de werkgever altijd de aanvraag doen en de kosten voor zijn rekening nemen. Een medewerker kan dus niet rechtstreeks de Nibud-coach benaderen. Niet alleen medewerkers met lopende financiële problemen kunnen worden geholpen, maar ook medewerkers die financiële problemen dreigen te krijgen of die willen weten of op financieel gebied alles goed geregeld is.

Aandachtspunten bij loonbeslag

Wanneer je te maken krijgt met een loonbeslag is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken:

1. Je bent verplicht om mee te werken aan het loonbeslag.

Dat betekent dat je het opgeëiste loon op tijd moet overmaken naar de deurwaarder. Doe je dit niet tijdig, dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor betaling van je volledige schuld.

2. Je privacy op het werk mag niet worden geschaad
Documenten over je loonbeslag kunnen het beste in een gesloten envelop worden bewaard bij je salarisadministratie. Wanneer je schuld is voldaan, dienen deze documenten te worden vernietigd.

3. Meerdere loonbeslagen mogelijk
Het is mogelijk dat schuldeisers ieder afzonderlijk beslag laten leggen op je salaris. De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd, is verantwoordelijk voor de verwerking van alle loonbeslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *