Rechten & Plichten

Tussentijdse opzegging van een jaarcontract. Mag dat?

Tussentijdse opzegging van een jaarcontract

Het jaarcontract is populair onder werkgevers, dat geldt ook in de beveiligingsbranche. Wat zijn de voordelen en nadelen van krijgen van een dergelijk contract voor de werknemer? En moet een jaarcontract nog aan bepaalde eisen voldoen? Lees hier waarop je moet letten als je bij een jaarcontract zelf ontslag neemt of krijgt.

Wat zijn nadelen van een jaarcontract?

Wanneer je een jaarcontract krijgt, heb je als beveiliger een tamelijk lange proeftijd waarin je je geschiktheid voor de functie moet bewijzen aan je werkgever. Even gas terugnemen is er niet bij en uitzicht op verlenging of een vast contract laat een jaar op zich wachten.

Geen ontslagvergunning nodig

Blijk je na een jaar hard werken niet te voldoen, dan kan je werkgever zonder veel gedoe de arbeidsrelatie beëindigen. Een ontslagvergunning is niet nodig. Bovendien gelden er geen opzegverboden, omdat je contract automatisch eindigt. Wel moet je werkgever je uiterlijk een maand voor beëindiging van het contract jou laten weten dat hij niet verlengt.

Tussentijds opzeggen mogelijk

Stel je hebt als beveiliger een jaarcontract en de werkgever wil voor de einddatum jouw ontslag geven of misschien wil jij zelf ontslag nemen. Kan dat?

In principe kun je altijd in overleg met het beveiligingsbedrijf je contract met wederzijds goedvinden beëindigen. Let er wel op dat je hierbij goede afspraken maakt, zoals de definitieve einddatum en ook over een eventuele vergoeding voor je ontslag. Leg afspraken altijd goed vast in een ondertekende beëindigingsovereenkomst. Dit heet ook wel een vaststellingsovereenkomst. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Let op!

Je kunt als werknemer een risico lopen bij het aanvragen van een WW-uitkering als je hebt ingestemd met voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. UWV kan zeggen dat je een benadelingshandeling hebt gepleegd omdat je hebt ingestemd en dus verwijtbaar werkloos bent.

Zelf tussentijds opzeggen

Een jaarcontract tussentijds beëindigen door jou als werknemer, kan als dit schriftelijk is vastgesteld in een tussentijds opzegbeding. Je kunt de arbeidsovereenkomst dan opzeggen mits je je aan de opzegtermijn houdt. De opzegtermijn is één maand en  je hoeft ook hier niet voor naar het UWV of kantonrechter.

Is er geen opzegbeding afgesproken bij het aangaan van je arbeidscontract, dan kun je alleen opzeggen bij wederzijds goedvinden. Dus in onderling overleg met je werkgever. Gaat je werkgever niet akkoord dan loop je de kans dat hij bij jou de schadevergoeding claimt.

Schadeclaim door werkgever

Is je werkgever het niet eens met jouw eenzijdig genomen ontslag, dan zul je moeten blijven doorwerken totdat je jaarcontract afloopt. Een dergelijke situatie komt niet vaak voor. De meest werkgevers willen natuurlijk niet blijven samenwerken met een beveiliger die eigenlijk wil vertrekken. De werkgever kan een procedure starten bij de kantonrechter en een schadevergoeding eisen van de betreffende beveiliger (werknemer). De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het loon die jij als werknemer zou hebben gehad tot de oorspronkelijk einddatum. In dit geval betaalt dus niet de werkgever aan de werknemer, maar gebeurt dit andersom. Wel moet jouw werkgever aantonen dat hij daadwerkelijk schade ondervindt. Overigens kan de kantonrechter besluiten om de schadeclaim te matigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *