Rechten & Plichten

Alles over Feestdagen in de Beveiligingsbranche

Feestdagen in de Beveiligingsbranche

Feestdagen spelen een belangrijke rol in de beveiligingsbranche, zowel voor werkgevers als werknemers. Beveiligers moeten vaak werken wanneer anderen vrij zijn, wat speciale regelingen en toeslagen met zich meebrengt. In dit artikel geven we een uitgebreid overzicht van hoe feestdagen in de beveiligingsbranche worden behandeld, gebaseerd op de cao Veiligheidsdomein. We bespreken wat wel en geen feestdagen zijn, de onregelmatige toeslagen tijdens deze dagen en het vakantietegoed dat door feestdagen wordt opgebouwd.

Wat zijn Feestdagen?

In de cao Veiligheidsdomein, specifiek in artikel 3 lid 6, worden feestdagen gedefinieerd. Deze dagen zijn wettelijk erkend en hebben speciale regelingen binnen de beveiligingsbranche. De feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag
 • Door de overheid aangewezen nationale feestdagen (niet geloofsgebonden)

Wat zijn Geen Feestdagen?

Hoewel sommige dagen voor veel mensen bijzonder zijn, worden ze niet als officiële feestdagen beschouwd volgens de cao Veiligheidsdomein. Een goed voorbeeld hiervan is:

 • Goede Vrijdag

Onregelmatige Toeslag Feestdagen

Werken op feestdagen brengt extra uitdagingen met zich mee, en daarom zijn er speciale toeslagen van toepassing. De cao Veiligheidsdomein maakt onderscheid tussen crowdmanagement werknemers en reguliere beveiligers.

Voor Crowdmanagement Werknemers (Artikel 1.2)

Conform artikel 36 lid 1 van de cao Veiligheidsdomein hebben werknemers die onder artikel 1.2 vallen, met uitzondering van oproepkrachten, recht op de volgende toeslagen:

 • Een toeslag van 50% op het basisuurloon tijdens Eerste en Tweede Kerstdag (00:00–24:00 uur)
 • Een toeslag van 100% op het basisuurloon tijdens Oud- en Nieuwjaar (vanaf 16:00 uur op 31 december tot 16:00 uur op 1 januari)

Deze toeslagen kunnen in geld of vrije tijd worden gegeven, wat in overleg tussen werkgever en werknemer wordt bepaald.

Voor Reguliere Beveiligers (Artikel 1.3)

Werknemers die onder artikel 1.3 vallen, met uitzondering van oproepkrachten, hebben recht op een toeslag van 50% op het basisuurloon tijdens een feestdag van 0:00 tot 24:00 uur, zoals beschreven in artikel 36 lid 2 van de cao Veiligheidsdomein.

Vakantietegoed door Feestdagen

Naast toeslagen voor het werken op feestdagen, krijgen werknemers ook extra vakantietegoed. In artikel 25 lid 1 van de cao Veiligheidsdomein staat dat een werknemer bij iedere feestdag die valt op een doordeweekse dag recht heeft op 7,6 uur extra vakantietegoed. Dit helpt werknemers om compensatie te krijgen voor de extra inspanning die nodig is om tijdens feestdagen te werken.

 

Handige overzicht Feestdagen en bijkomende toeslagen

Bron: jouwveiligheidsdomein.nl

 

Het Belang van Feestdagregelingen in de Beveiligingsbranche

De beveiligingsbranche is essentieel voor het waarborgen van veiligheid tijdens evenementen, op openbare plekken en binnen bedrijven, zelfs tijdens feestdagen. Omdat beveiligers vaak moeten werken op dagen dat anderen vrij zijn, zijn de regelingen rondom feestdagen van groot belang. Ze zorgen ervoor dat werknemers eerlijk worden gecompenseerd voor hun inzet en flexibiliteit.

Impact op Werkgevers

Voor werkgevers in de beveiligingsbranche betekent dit dat ze goed op de hoogte moeten zijn van de cao-voorwaarden en de extra kosten die gepaard gaan met feestdagen. Het goed plannen van de personeelsbezetting en het budgetteren voor toeslagen zijn cruciaal om operationele continuïteit te waarborgen en tegelijkertijd te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Impact op Werknemers

Voor werknemers bieden de feestdagregelingen duidelijkheid en zekerheid over hun rechten en vergoedingen. Het werken tijdens feestdagen kan zwaar zijn, maar de extra toeslagen en vakantietegoeden zorgen voor een financiële en mentale compensatie. Werknemers kunnen hierdoor gemotiveerd blijven en zich gewaardeerd voelen voor hun harde werk en toewijding.

Conclusie

Feestdagen in de beveiligingsbranche brengen specifieke uitdagingen en voordelen met zich mee. Door de cao Veiligheidsdomein worden zowel werkgevers als werknemers beschermd en gecompenseerd voor hun werk op deze speciale dagen. Het is belangrijk dat beide partijen goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten om een eerlijke en efficiënte werkomgeving te behouden.

Het kennen van de feestdagen, de bijbehorende toeslagen en de extra vakantietegoeden helpt beveiligers om beter voorbereid te zijn op hun werk en zorgt ervoor dat werkgevers hun personeelsbeheer en kosten effectief kunnen plannen. Feestdagen blijven daardoor een integraal onderdeel van de werkomgeving in de beveiligingsbranche, met duidelijke regels die bijdragen aan de tevredenheid en het welzijn van werknemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *