Rechten & Plichten

Strafbeschikking en gevolgen voor de beveiligingspas

Strafbeschikking-en-gevolgen-voor-de-beveiligingspas

Een beveiliger moet altijd – ook buiten werktijd – goed op zijn tellen letten en staat bij wijze van spreken altijd “onder curatele”. Bij de minste of geringste overtreding bestaat er al een kans dat de beveiligingspas wordt ingetrokken.

Een beveiliger wordt bijvoorbeeld onderweg aangehouden omdat hij/zij dronken achter het stuur zit, of omdat hij/zij 30 km per uur te hard heeft gereden. Dit zijn twee duidelijke voorbeelden van strafbare feiten; dat is iedereen wel bekend. Maar neem nu het verhaal van een beveiliger die met zijn neefje van 12 buiten op het speelpleintje aan het voetballen is en per ongeluk een bal door een ruit van een woning schopt. Raam aan diggelen. De eigenaar van de woning doet aangifte van vernieling en dit heeft vervolgens grote gevolgen voor het behoud van de beveiligingspas van deze beveiliger. Zo zie je maar, een voorval als hiervoor omschreven, welke niets te maken heeft met het werk van een beveiliger, kan grote gevolgen hebben voor een beveiliger. Vaak wordt bij behandeling van de zaak door het OM aangegeven: “als je de boete betaalt, dan ben je ervan af”, maar niets blijkt vaak minder waar. De boete blijkt dan in feite een zogenaamde “strafbeschikking” te zijn en dat kan grote gevolgen hebben voor een beveiliger voor het behoud van zijn/haar beveiligingspas.

Wat is nu eigenlijk een strafbeschikking?

Een strafbeschikking is een straf die opgelegd wordt door het OM voor veel voorkomende strafbare feiten. De Officier van Justitie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd, en voor overlastfeiten (dat zijn strafbare feiten als hiervoor in de inleiding omschreven, maar ook een eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap, bedreiging, ordeverstoring, bedelen en vandalisme). Een strafbeschikking is te herkennen aan een grote S of O rechtsboven in de brief, ook staat duidelijk in de brief vermeld dat het om een strafbeschikking gaat.

Na strafbeschikking een aantekening op Justitiële documentatie

Het OM kan geldboetes en werkstraffen opleggen, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer en een gedragsaanwijzing geven (dit kan bijvoorbeeld een stadionverbod zijn). Als de overtreder akkoord gaat met de strafbeschikking door bijvoorbeeld de geldboete te betalen, dan krijgt deze persoon een aantekening op zijn/haar Justitiële documentatie. Dit wordt in de volksmond “een strafblad” genoemd. Dit kan dus betekenen dat hij/zij later geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt; deze worden vaak gevraagd wanneer iemand solliciteert op een nieuwe baan. Voor een beveiliger kan dit betekenen dat de beveiligingspas wordt ingetrokken of geweigerd. Mocht een beveiliger dit overkomen, dan is de kans groot dat hij/zij hangende de procedure geen beveiligingswerkzaamheden uit mag voeren en dat het tot 8 jaar kan duren voordat deze beveiliger de beveiligingspas weer terugkrijgt!

Verzet instellen na strafbeschikking

Ben je het niet eens met de strafbeschikking die je hebt gekregen? Dan kun je in verzet gaan bij de Officier van Justitie. Ga je in verzet, dan hoef je niet te betalen totdat het verzet is behandeld.

Wanneer iemand in verzet gaat, dan moet dit tijdig gebeuren; binnen 14 dagen moet verzet aangetekend worden. In verzet gaan kan op 2 manieren: schriftelijk of in persoon.

Wanneer je schriftelijk in verzet gaat moet je een brief – het verzetschrift – sturen naar het parket dat op de strafbeschikking staat. Bij het verzetschrift wordt een kopie van de strafbeschikking toegevoegd, of precies omschreven tegen welke strafbeschikking het verzet ziet, door het parketnummer of het CJIB nummer te vermelden. De enige die schriftelijk in verzet kunnen gaan zijn een advocaat of de persoon zelf.

Wanneer je in persoon in verzet wilt gaan kun je hiervoor terecht bij de balie van het dichtstbijzijnde parket of bij de balie van de rechtbank. Als men ervoor kiest om in persoon in verzet te gaan, dan kan diegene dit zelf doen, of dit door een advocaat – of een persoon die je schriftelijk hebt gemachtigd – laten doen.

Wat gebeurt er nadat je in verzet bent gegaan?

Na ontvangst van het verzet kan de Officier van Justitie beslissen om de zaak voor te leggen aan de rechter. Degene die het betreft, ontvangt dan een oproep om voor de strafrechter te verschijnen.
De Officier van Justitie kan ook beslissen om de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen. Als de Officier van Justitie de strafbeschikking intrekt, is er sprake van seponeren en is de strafvervolging daarmee beëindigd. De Officier van Justitie kan ook de strafbeschikking wijzigen; er wordt dan een aangepaste strafbeschikking opgesteld. Als hiermee akkoord gegaan wordt, dan kan de aangepaste strafbeschikking betaald worden. Is de persoon die het betreft het niet eens met deze nieuwe strafbeschikking, dan betaalt hij/zij niet. Het verzet blijft in dat geval van kracht. De Officier van Justitie zal de zaak dan voorleggen aan de rechter.

Ons advies, altijd in verzet gaan tegen een strafbeschikking!

Uit onderzoek is gebleken dat in veel gevallen, waarbij door de verdachte verzet werd ingesteld, door de rechter een lagere straf werd opgelegd dan in eerste instantie door het OM bij strafbeschikking werd opgelegd. Dat heeft te maken met het feit dat het OM de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, maar beperkt meeweegt. Een andere, nog belangrijkere, factor is dat het OM in haar richtlijnen hogere straffen hanteert dan rechters doen. Verzet instellen loont dus in veel gevallen!
Daarnaast heeft het instellen van verzet tegen een strafbeschikking ook een schorsende werking. Dit houdt in dat de geldboete nog niet betaald hoeft te worden. Dit zou ook in het voordeel kunnen werken bij een weigering of intrekking van de beveiligingspas.

 

Mocht je in een situatie als hiervoor omschreven zitten en hulp nodig hebben bij het instellen van verzet? Dan kun je hierover contact opnemen met Facilylaw. Jean-Paul Buijs, specialist op juridisch gebied in de beveiligingsbranche, kan je hierover goed adviseren en bijstaan.

Tekst/ Bron:
Jean-Paul Buijs
facilylaw.com

2 reacties op “Strafbeschikking en gevolgen voor de beveiligingspas

 1. Utku Yildirim schreef:

  Beste,

  Ongeveer 3/4 maanden geleden ben ik een snelheidsovertreding begaan van tussen de 40/50 km per uur.

  Hiervoor heb ik een strafbeschikkimg voor een geldboete gekregen van €600,-.

  Deze heb ik betaald omdat ik niet wist wat een “strafbeschikking” in hield.

  Hierna heb ik niks meer gehoord van de korpschef of CJIB.

  Nou ben ik in afwachting van een nieuwe grijze pas, en mijn vraag is hoe groot is de kans dat deze geweigerd wordt?

  Met vriendelijke groet,

  Utku Yildirim

  1. Het feit dat je een snelheidsovertreding hebt begaan en daarvoor een strafbeschikking hebt gekregen, kan zeer zeker invloed hebben op de beoordeling van je aanvraag voor een nieuwe grijze pas. Het hangt echter af van verschillende factoren, waaronder de ernst van de overtreding, je rijgeschiedenis en eventuele eerdere overtredingen. Het is mogelijk dat de autoriteiten deze informatie in overweging nemen bij het beoordelen van je aanvraag. Het is raadzaam om contact op te nemen met de relevante autoriteiten voor meer specifieke informatie over hoe dit van invloed kan zijn op je aanvraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *