Rechten & Plichten

Werkgeversverklaring aanvragen om hypotheek te krijgen

Werkgeversverklaring-aanvragen-om-hypotheek-te-krijgen

Een werkgeversverklaring kan voor een werknemer betekenen dat hij of zij een aanvraag voor een hypotheek kan doen of een lening kan aanvragen. Wat een werkgeversverklaring inhoudt, lees je in dit artikel.

Wat is een werkgeversverklaring?

In een werkgeversverklaring bevestigt de werkgever aan de bank  of kredietverstrekker dat je in vaste dienst bent en licht hierin je inkomenssituatie toe. Voor een werknemer kan zo een verklaring zeer belangrijk zijn omdat deze kan helpen bij een aanvraag voor een hypotheek, afsluiten van een huurcontract of lening. De verklaring dient als bewijs dat de aanvrager een vast inkomen heeft en in staat is om de vaste lasten te betalen.

Intentieverklaring

Een intentieverklaring is vaak onderdeel van de werkgeversverklaring. Deze wordt door de werkgever verstrekt aan medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook werknemers die nog in hun proeftijd zitten kunnen intentieverklaring krijgen.

Wat is een intentieverklaring?

In een intentieverklaring verklaart de werkgever het voornemen te hebben om jou, bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, het dienstverband straks om te zetten in een vaste arbeidsovereenkomst.

Doel intentieverklaring

Met een dergelijk document verklaart de werkgever aan de hypotheekverstrekker of bank wat zijn toekomstplannen zijn met jou als werknemer. De werkgever is echter niet verplicht om jou daadwerkelijk in vaste dienst te nemen. Je kunt als werknemer dus geen rechten ontlenen aan een dergelijke verklaring. Het is namelijk geen juridisch bindend contract.

Heb je altijd recht op een werkgeversverklaring?

Nee, een werkgever is hier toe niet verplicht. Werkgevers vullen de werkgevers- of intentieverklaring doorgaans altijd in, maar staan in hun recht als zij een reden hebben om te weigeren. Bijvoorbeeld als je weet dat de persoon in kwestie eerder in de schulden heeft gezeten en dat als reden ziet om niet mee te werken. Gevolg is dan wel dat de werknemer in de meeste gevallen geen huurwoning, lening of hypotheek zal kunnen krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *