Rechten & Plichten

Opmaken vakantiedagen of uitbetaling?

Opmaken vakantiedagen of uitbetaling

Je contract eindigt binnenkort en je hebt nog vakantiedagen tegoed. Kan je werkgever je verplichten deze dagen op te maken of heb je als werknemer alleen recht op uitbetaling? We leggen het uit.

De werknemer heeft de keuze of hij het restant van vakantiedagen voor het einde van het contract opneemt. Mocht een werknemer besluiten geen vakantiedagen meer op te nemen dan dient een werkgever de nog openstaande vakantiedagen uit te betalen.

Wanneer je als werknemer bij je werkgever aangeeft dat je vakantiedagen wilt opnemen (voor het einde van het dienstverband), dan moet hij daarmee akkoord gaan. Uiteraard indien er niet sprake is van gewichtige redenen om dit niet toe te staan. Gewichtige redenen zijn bijvoorbeeld wanneer het beveiligingsbedrijf in die periode een grote evenement moet beveiligen en er te weinig personeel is. De werkgever moet binnen 2 weken nadat een werknemer zijn wensen voor opnemen van vakantiedagen schriftelijk heeft doorgegeven, eveneens schriftelijk doorgeven waarom de vakantieaanvraag niet wordt toegekend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *