Rechten & Plichten

Ziek uit dienst? Wat zijn voor jou dan de financiële gevolgen?

Ziek uit dienst... Wat zijn voor jou dan de financiële gevolgen

Je bent langdurig ziek en op een gegeven moment eindigt je dienstverband. Dit gebeurt nadat je langer dan 104 weken in de ziektewet bent geweest of omdat je in het bezit bent van een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat tijdens jouw ziektewet periode afloopt.

Vanaf het moment dat je dienstverband eindigt, betaalt je werkgever geen loon meer maar krijg je een ziektewet uitkering of een arbeidsongeschiktheid uitkering.

Hoogte ziektewetuitkering

De hoogte van je ziektewetuitkering, vastgesteld door cao voor de particuliere beveiligingsbranche, is als volgt:

  • 70% van je dagloon wanneer je korter dan 13 periodes gewerkt hebt in de particuliere beveiligingsbranche waarbij de eerste ziektedag gerekend wordt als wachtdag.
  • 100% voor de eerste 6 maanden wanneer je langer dan 13 periodes hebt gewerkt
  •  90% voor de tweede zes maanden
  • 85% voor de tweede ziektejaar

Wanneer je een oproepcontract, en nulurencontract of een min-maxcontract hebt, gelden er afwijkende regels. In cao’s voor sommige andere branches staat voor het eerste jaar ziektewet 100% uitkering en voor de tweede jaar 70%. De situatie verschilt dus per cao en per branche waarin je werkzaam bent.

Na het beëindigen van je dienstverband beoordeelt het UWV of je de ziektewet uitkering krijgt naar  aanleiding van een aanvraag, gedaan door je werkgever. Het UWV controleert eerst aan de hand van de re-integratieverslagen of je werkgever voldoende heeft gedaan om jou weer aan het werk te krijgen. De bedoeling is dat je binnen vier weken een uitnodiging krijgt om bij het UWV te komen voor een gesprek met een arts of een re-integratie begeleider. Je ziektewet uitkering wordt uiteindelijk wekelijks uitgekeerd door het UWV. Belangrijk om te weten is dat je over je ziektewetuitkering geen pensioen opbouwt. Eenmaal met pensioen, ontvang je dus alleen een aow-uitkering.

Voor een werknemer is het voordeliger om ‘ziek uit dienst’ te gaan want daardoor wordt de eventuele aanvraag voor WW-uitkering uitgesteld en je houdt langer recht op een uitkering.

Heb je vragen of onduidelijkheden betreffende ziek uit dienst gaan en de consequenties hiervan?
Vraag het aan De Beveiligingsjurist!

Wij hebben altijd een antwoord voor jou! Het eerste gesprek is altijd gratis!

Kijk dan ook eens op www.debeveiligingsjurist.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *